מ'מ ראש אגודת הסופרים, עצמון יניב, עמד באירוע הנשקת הספר בבית הסופר, 27.4.17 על כתיבת רומן בידי בני זוג: זה איננו חזון נפרץ. "שומר השאול" הוא תרכובת מאוד מוצלחת של כישורי כל אחד מבני הזוג, ובכל עמוד אפשר ללמוד משהו חדש: בארכיאולוגיה, בשירה, באמנות, בלשון, באהבה, בהווי המזרח. הכתיבה בשנים נותנת לנו משהו שהיא יותר גדול ושלם ממה שסןפר אחד יכול ליצור."

 

לרכישה: http://www.netbook.co.il/Book.aspx?id=7717