בימים אלה הספר של אשתי אביבה ואני "שמור השאול" מופץ בחנויות. במעמד היציאה מן הדפוס אמרנו למול ספרי צמרת, משה ראובני: הספר כתב את עצמו. וזה נכון. תכננו דבר אחד- ישבנו מול המחשב וכתבנו דבר אחר… לא תכננו זאת– הספר כתב את עצמו…