הופעתי באחרונה בטלוויזיה הצרפתית על סוריה, תורכיה והגז הטבעי