התראיינתי באל-חורה על נאום קרי ואמרתי כי הדברים החשובים שנאמרו באותו יום לא היו דבריו של שר חוץ שעוד חודש לא יהיה עוד, אלא דברי הנשיא הנכנס דונלד טראמפ שקרא לישראל לעבור בשלום את החודש שנשאר.

לגופו של עניין אמרתי כי הכשל בדבריו היה לא רק ההתמקדות בעניין יחסית לא חשוב במכלול האסון שנפל על המזרח התיכון, אלא ניתוק הבעיה הפלסטינית מן המכלול הרחב הזה. אמרתי כי הפלסטינים הם בני מזל על כי ישראל מגינה עליהם. הגדה נמצאת מחוץ לאסון האזורי, ואם המערב יתעקש להבליט את הבעיה הפלסטינית דווקא עכשיו, עלולה ההגנה ליפול, ופלסטין תצטרף לאסון של סוריה. הפלסטיני הרגיל מבין זאת, בניגוד להנהגתו.

אעביר קישור כאשר אקבל אותו.