%d7%94%d7%a8%d7%a6%d7%90%d7%94-%d7%91%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%95%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%92%d7%98%d7%95%d7%9f

 

בשבוע הבא היו לי כמה הרצאות על מדיניותו הצפויה של הנשיא הנבחר, טראמפ, במזרח התיכון בכלל ומול ישראל בפרט, על סמך ביקורי האחרון בוושינגטון, ופגישותיי עם רפובליקנים בכירים.

עיקרי הדברים: טראמפ ינסה להפעיל במדיניות החוץ דרך חדשה—דרך "עסקית", כמו איש עסקים, מהלכים מדיניים "כעסקה טובה", וזה גם יכלול את המזרח התיכון.

גם כבר היה ברור לי שאכן הוא יעביר את השגרירות לירושלים, אולי לא כולה, אבל בוודאות את לשכת השגריר לקונסוליה במערב העיר. יהיו לזה השפעות עמוקות, שעליהם נתעכב בהזדמנות אחרת.

אבל הוא גם ינסה לסכם עם פוטין סוגיות רבות, ובהם פתרון מוסכם לסוריה, וכאן עלולה להיות לישראל בעיה. מן הסתם הם יסכמו להקים ממשלת הסכמה בדמשק, שלא רק תביא להסכמה לאומית בסוריה, אלא גם תפנה לעשות שלום עם ישראל, וכאן תתבקש ישראל לתת את הגולן, כדי לייצב את המצב, ולחזק את הממשלה החדשה.

מכיוון שהוא ייתן לישראל את ירושלים הוא יבקש מישראל לתת בתמורה את הגולן, וכאן תהיה לישראל בעיה.

בזמנו, נתן הנשיא פורד התחייבות לישראל שלא תצטרך לפנות את הגולן. ישראל גנזה את ההתחייבות כי היתה עסוקה בשיחות שלום עם סוריה. הגיע הזמן להוציא את ההתחייבות הזאת מן הגנזך.

 

להזמת הרצאות

 

0545571666

pinhasinbari@gmail.com