DSC_0157

 

הרציתי אתמול בנתניה על מזרח ירושלים, והתעכבתי על שאלת הסטטוס קוו על הר הבית שעל ישראל לשמור עליו מכל משמר, מול כל השואפים לשנותו – הרשות הפלסטינית, התנועות האיסלאמיות וחוגי ימין ישראלים שרוצים להתפלל בו.

אם יתשנה הסטטוס קוו זה לא יהיה לטובת ישראל, שהיום גורמים ערביים מקבלים את מעמדה ברחבת המסגדים. השושלת ההאשמית עלולה ליפול כי הלגיטימיות שלה קשורה במעמדה כשומרת המסגדים, ואז כל ירדן תהפוך עזה אחת גדולה.

להזמנת הרצאות

0545571666

pinhasinbari@gmail.com