תמונה1

 

עדיין מוקדם לחזות כיצד תשפיע החלטת בריטניה על עזיבת אירופה על עמדות אירופה בעניין הסכסוך הישראלי פלסטיני, ויתכן מאוד כי בעיותיה הפנימיות לא יותירו לה משאבי זמן ורצון לעסוק בענייננו.

צרפת חותרת לקיים ועידה בינלאומית לכפות פתרון על ישראל והיא סחפה אחריה מדינות אירופיות נוספות.

אבל לדעתי יש לקחת בחשבון גם אפשרות כי דווקא בגלל הצורך לגבש את אירופה, האיחוד ינסה לאתר מכנים משותפים שישמשו דבק בין מרכיביו וההסכמה האירופית בעד הפלסטינים עלולה להיות דבק כזה, ואירופה דווקא תגביר את מעורבותה בסכסוך עם ישראל.

הדבר עלול לקסום לאירופה בגלל המצב בלונדון. כידוע, המרכיב המוסלמי בלונדון גדול מיתר חלקי אנגליה, והדבר בא לידי ביטוי ברצון של לונדון להישאר באיחוד, כי הברית איסלאם-שמאל רואה עצמה כגלובלית ומקיפה את כל אירופה, ומכאן שחיוני עבורה להישאר באיחוד האירופי. היא חוששת מהלכי הרוח הבדלניים האנגליים החוששים מן ההגירה, ותתנגד באופן פעיל ל"איסלאם הפוליטי".

לונדון היא המרכז של תיאוריית "האיסלאם הפוליטי" שעיקרה ברית השמאל עם האחים המוסלמים נגד ישראל – וארהב – והתמקדות בסכסוך עם ישראל עשוי לשמש בידי אירופה כלי לחץ על אנגליה.

 

 

עדיין מוקדם לחרוץ משפט, ויתכן כי באמת אירופה תתמסר לבעיותיה ותניח לנו—אבל יש גם לעקוב שלא יתרחש התרחיש השני.

 

 

להזמנת הרצאות

pinhasinbari@gmail.com

0545571666