התראיינתי השבוע לטלוויזיה הישראלית באנגלית על ה- BDS, ואמרתי כי אירופה בתמיכתה בחרם על ישראל פוגעת בעצמה כי היא תביא לקריסת הכלכלה הפלסטינית, ועל המוני הפליטים מסוריה ולוב היא תצטרך לטפל במהגרים פלסטינים מכיוון שהכלכלה הפלסטינית תקרוס. רשמית החרם הוא על "מוצרי ההתנחלויות", אבל אלה אזורי תעשייה שאינם שייכים להתנחלויות, ואם ייסגרו, אף התנחלות לא תיפגע, אבל עשרות אלפי מפרנסים פלסטינים יאבדו את מקום עבודתם, והכעס עלול לפנות נגד המוקאטעה.

מלכתחילה הוקמו אזורי התעסוקה האלה במהלך האינתיפאדה הטרוריסטית על מנת לאפשר לפלסטינים לעבוד למרות שלא יכלו להיכנס לישראל. במקום להודות לישראל – מחרימים אותה.

 

לצערי, הקישור לראיון לא משתלב, ואצרף אותו בנפרד

 

להזמנת הרצאות

0545571666

pinhasinbari@gmail.com