הטלוויזיה הצרפתית ריאיינה אותי הלילה במסגרת כתבה על דברי מזכל האום, באן קי מון, בעניין האינתיפאדה והטרור, אבל התחנה המכובדת השמיטה את דברי מן הכתבה. אמרתי ראשית, שאין שום התפתחות דרמטית בעניין ההתנחלויות שחייב את מזכל האום לתת הצהרה כל כך מרחיקת לכת. ההתפתחות הדרמטית היא התעצמות סכנת הטרור העולמי- גם בפריס, ובכל מקום בעולם. אם האום מצדיק סוג אחד של טרור, הרי הוא מצדיק את כל סוגי הטרור ומעצים את הסכנות על צרפת עצמה. לאחר מעשה מתברר כי הנזק שגרם מזכיר האום גדול עוד יותר, ומעמיד בסימן שאלה את שרידותה של הרשות הפלסטינית. מן התגובות הנהלהבות של ראשי הרשות מתברר כי כעת הם נעולים על מהלכים קיצוניים נגד ישראל, החרפת היחסים עמה וערעור שיווי המשקל העדין שישראל וגורמים הגיוניים ברשות מנסים לשמר.

 

להזמנת הרצאות 0545571666

pinhasinbari@gmail.com