הופעתי בסוף השבוע ברמת גן על הופעת דאעש בישראל על רקע הפיגוע בתל אביב. אמרתי כי למרבה ההפתעה התופעה הזאת יותר נפוצה בישראל מאשר ברשות הפלסטינית בגדה, וכי האפרוחים בוקעים במדגרה של ראיד סלאח, וכי 200 מאנשיו כבר נמצאים בעיראק ובסוריה. לא הופתעתי לפיכך כאשר התברר שנשאת מלחם קיבל סיוע במשולש.

למרות שהפיגוע האלים הראשון היה נגד ישראל, במזרח ירושלים ובבית לחם, דאעש פעיל בהסתה נגד הנוצרים. תופעה זאת מביכה מאוד את הרשות הפלסטינית שרק עכשיו זכתה בהכרה של הותיקן כמדינה, כולל במזרח ירושלים, אבל ידה קצרה מלהגן על הנוצרים, שתחת הרשות צפוי להם גורל דומה לאחיהם הנעלמים בסהר הפורה.

זאת הייתה מן הסיבות שאבו מאזן כינס מסיבת עיתונאים בהולה בבית לחם, כדי  לסוכך על הנוצרים, אבל בנשימה אחת גם הזהיר אותם מפני מכירת אדמות ליהודים, מה שרק הגביר את פחדיהם.

 

בספרנו "על גב סופה" אנו מספרים על ראשית הטרור הפלסטיני, שכבר מימיו הראשונים כוון לא רק נגד היהודים, אלא גם נגד הנוצרים.

 

להזמנת הרצאות – והספר:

0545571666

 

pinhasinbari@gmail.com

http://www.hebrewreader.com/store/%D7%94%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%97%D7%A1-%D7%95%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%A2%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%99/

https://avivatomer3.wordpress.com/

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilgOLApJzKAhXD1RoKHdkRCYIQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fmendele.co.il%2F%3Fwpsc-product%3Dalgavsufa&usg=AFQjCNEK7E05BvbX8frRHJ85a1ysfuyb6w&sig2=PpoR3C_fQcYjq4QQUDg_EA&bvm=bv.111396085,d.d2s