נופי ירושלים

השתתפתי בסוף השבוע בקיבוץ עין השופט ביום עיון על ראשית השלטון הישראלי בשטחים. אמרתי כי ישראל פיתחה מדיניות פרו-פלסטינית ואנטי ירדנית, כי ירדן נקטה מדיניות אנטי ישראלית מרב כעס וחשש מאובדן אל-אקסא, והפלסטינים ראו בישראל מושיעה מן השלטון הירדני. ערב מלחמת ששת הימים התחילה אינתיפאדה נגד ירדן, והיא הפעילה טנקים נגד הפלסטינים, ואז באה ישראל.

עם הופעת אשף השתפרו יחסי ירדן וישראל, אלב ירדן לא הייתה מוכנה להסכם כל עוד אשף בתמונה, וגם דרשה סילוק ההתנחליות שהיו אז מצומצמות מאוד. אבל התפתחו יחסים טובים בין ישראל לירדן נגד אשף.

הסכם לונדון בין המלך חוסיין לשמעון פרס נועד לעצור את דהירתו של פרס אל אשף, מה שבה לידי ביטוי בשורה של פגישות עם מי שזוהו כאנשי אשף בשטחים- פיסל חוסייני, סרי נוסייבה וחבריהם– אבל המדיניות הפרו פלסטינית של ישראל,  חרף ההתקרבות לירדן לא השתנתה עד להסכמי אוסלו.

 

להזמנת הרצאות:

 

0545571666

pinhasinbari@gmail.com