הופעתי אתמול בטלוויזיה הרוסית על המצב עם הפלסטינים והם שאלו אותי מדוע ישראל גורמת להסלמה באירועים. עניתי להם כי ההפך הוא הנכון, וכי ישראל נוהגת יותר באחריות מן הפלסטינים, והם אלה שדוחפים להסלמה. הבאתי לדוגמה את המצב במחסום ג'למי שליד ג'נין- שם תקפו הפלסטינים את המחסום כדי להביא לסגירתו בעוד ישראל שמרה על חוט החיים החיוני הזה של הפלסטינים באצבעותיה, תוך ספיגת אבדות.

הם שאלו אותי מה תעשה ישראל אם יתחיל טרור נגדה, ועניתי להם כי אם יחליטו הפלסטינים לגרור את עצמם למצב הדומה לסוריה—זאת תהיה החלטה שלהם. לישראל אין עניין לדרדר את המצב, אלא דווקא לייצבו.

רוסיה היום

להזמנת הרצאות:

054-5571666

pinhasinbari@gmail.com