פנחס ערוץ 10

הופעתי בסוף השבוע במגדלי היום התיכון בירושלים ושוחחנו על סוריה, דאעש וליל הזוועות בפריס. בין היתר עמדתי על הסיבה מדוע גורמי המודיעין במערב לא העריכו נכון את טיבו של אירגון דאעש. יש סיבות רבות, אבל בין החשובות שבהם הבילבול בין דאעש לנוסרה. בעוד נוסרה זוהתה כ"קאעידה",  בגלל אימן זוואהירי שהוא המניהג הרוחני שלה, הרי המדינה האיסלאמית זוהתה כפילוג של קאעידה, בגלל ההחלטה להקים מדינה בסוריה ועיראק. נטו לחשוב כי דאעש תתמקד במדינה שהקימו ויניחו לאירופה, כאשר ההפך היה נכון– נוסרה היא האגף המצבאי המתמקד רק בסוריה, בעוד דאעש היא המשך ישיר של קאעידה, ומבחינתה המדינה האיסלאמית היא רק בסיס להתקפה על אירופה- כמו אפגניסטן בשעתה.

 

 

להזמנת הרצאות:

 

0545571666

pinhasinbari@gmail.com