פנחס ערוץ 10

הופעתי אתמול בלונדון וקירשנבאום על מאבק הירושה באשף- התנזים של הגדה נגד ההנהגה שבאה מתוניס.

להזמנת הרצאות:

pinhasinbari@gmail.com

054-5571666

לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/

לאתר הספר: "Grandpa, Granddaughters, Grand Cuisine" http://www.amazon.com/dp/B00PDOOPZY

http://goo.gl/RMkWxd

תי אתמול הערוץ 10 בלונדון וקירשנבאום על מאבק הירושה באשף — התנזים של הגדה המערבית לא יסכים שאחרי אבו מאזן יבוא מנהיג שאיננו מן הגדה, ומתוך התנזים.