הרצאה פלסטינים

 

נתתי השבוע שתי הרצאות על "הפתעת ספטמבר של אבו מאזן", בתל אביב ובירושלים, ועיקרן שעל אבו מאזן לעשות מעשה דרמטי שיאפיל על הידיעות המגיעות מן "הסער הערבי" וישאיר את הבעיה הפלסטינית רלוונטית לא פחות מטבח העם בסוריה- כולל טבח הפלסטינים – וההגירה הסונית לאירופה.

הוא נחל כשלון צורב בכינוס המל'פ, אבל זה לא ירפה את ידיו- ובנאומו באום הוא יכבוש כותרות– ככל שהבעיה הפלסטינית לא תהיה רלוונטית – כך רעש הכותרות- עד כדי ביטול הסכמי אוסלו, בנוסח כזה און אחר. העיקר לדחוק את בעיות העולם הצידה לטובת הבעיה הפלסטינית.

ישראל לא קוראת נכון את המפה, ולא נערכת לכך, כולל בתחום הקריטי של ההסברה, וניקלע למצב שבו כמעט זרקו אותנו מפיפא.

להזמנת הרצאות:

pinhasinbari@gmail.com

054-5571666

לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/

לאתר הספר: "Grandpa, Granddaughters, Grand Cuisine" http://www.amazon.com/dp/B00PDOOPZY

http://goo.gl/RMkWxd