דייקר באסם עיד

 

התראיינתי הערב אצל דן דייקר ובאסם עיד ב-Voice of Israel  על המצב הפלסטיני מכמה היבטים. עיקר הדברים היה שלדעתי מסע המעצרים הנרחב של הרשות הפלסטינית בקרב פעילי חמאס הוא לא רק מסר לחמאס, אלא גם לישראל. עד כה מעצרים נרחבים מן הסוג הזה הייתה ישראל עושה, אומנם בתיאום עם הרשות הפלסטינית, אבל לבד, מכיוון שישראל הבינה כי הרשות לא יכולה לעמוד בלחץ הנגדי שחמאס עלולה הייתה להפעיל. הרשות הייתה עושה מעצרים בהקיף קטן, בעוד ישראל הייתה עושה את המצרים הנרחבים.

מדוע הפעם עשתה הרשות את המעצרים האלה לבד? כי איננה סומכת על ישראל. מבחינתה ישראל וחמאס מתקרבות זו לזו, ועתידות לחתום על הסכם להפסקת אש, ואז עוד עלול להתפתח שיתוף פעולה בשתיקה גם לגבי הגדה.

אין הכרח שזה מצב העניינים האובייקטיבי, אבל כך רואה זאת הרשות. התוצאה עלולה להיות שחמאס תפנה את אגרופה כלפיה, ולא כלפי ישראל , והיא כבר מאיימת בכיוון הזה, ואז תהיה זאת בבחינת נבואה המגשימה את עצמה.

להזמנת הרצאות:

pinhasinbari@gmail.com

054-5571666

לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/

לאתר הספר: "Grandpa, Granddaughters, Grand Cuisine" http://www.amazon.com/dp/B00PDOOPZY

http://goo.gl/RMkWxd