נופי ירושלים

אתמול באפקה- אסד נלחץ משליטת דאעש על אספקת המים לדמשק, ומן השליטה על שדות הנפט, והגיע להסכם על הפקרת המיעוטים תמורת מים ודלק. בגלל זה הוא נטש את הדרוזים, ועתיד להפקיד את האיסמאעילים. שניהם מיעוטים בעלי ברית הדוקים של העלווים- והעת מופקרים לגורלם.

למיעוטים בסוריה אין על מי להישען יותר.

להזמנת הרצאות:

pinhasinbari@gmail.com

054-5571666

לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/

לאתר הספר: "Grandpa, Granddaughters, Grand Cuisine" http://www.amazon.com/dp/B00PDOOPZY

http://goo.gl/RMkWxd