ICC

 

התראיינתי הלילה לרוסיה היום על הפנייה של הפלסטינים להאג, ואמרתי כי המהלך הזה מתנגש לא רק עם ישראל אלא עם שתי המעצמות הגדולות ארה'ב ורוסיה המתנגדות נחרצות לבית הדין הבינלאומי בהאג, בגלל מלחמתן בטרור.

המהלך גם מגביר את "בינאום" המשפט שפירושו שכל מיני אירגונים של האחים המוסלמים יציפו את המשפט הבינלאומי בתביעות נגד קציני צבאות המערב הלוחמים בטרור. לפיכך הערכתי כי המהלך לא ימצה את עצמו ויתפוגג.

הרשות גם מסתכנת בהערכה משפטית של תקפות היותה מדינה חרף ההכרה הדיפלומטית הרחבה שהיא זוכה לה, שכן אם הקריטריונים שלה יעמדו במבחן, גם יישויות אחרות, אפילו המדינה האיסלאמית – יוכלו להיות מוכרים ולהגיש תביעות—בוודאי ממשלת חמאס בעזה.

 

להזמנת הרצאות:

pinhasinbari@gmail.com

054-5571666

לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/

לאתר הספר: "Grandpa, Granddaughters, Grand Cuisine" http://www.amazon.com/dp/B00PDOOPZY

http://goo.gl/RMkWxd