התראיינתי עכשיו לרדיו קהיר על שיחות השלום עם הפלסטינים, ונשאלתי האם בהיעדר שיחות יש סכנה קיומית על ישראל, כפי שנכתב באחד העיתונים. עניתי כי זה מצער מאוד שאין שיחות שלום, אבל אין שום סכנה לישראל. נשאלתי מדוע אין הרחוב הישראלי לוחץ למען שיחות, ועניתי כי האביב הישראלי שם על סדר היום עניינים דחופים יותר, כמו יוקר הדיור, הפרנסה, צרכי הדור הצעיר, וכדומה, ממש כמו במצרים. השיחות נכשלו עד כה, והם פחות רלוונטיים בסדר היום הציבורי משיחות חסר תכלית.

 

להזמנת הרצאות:

pinhasinbari@gmail.com

054-5571666

לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/

לאתר הספר: "Grandpa, Granddaughters, Grand Cuisine" http://www.amazon.com/dp/B00PDOOPZY

http://goo.gl/RMkWxd353498[1]