סמל אסד

 

 

הופעתי הבוקר במתנס מודיעין ושוחחנו על סוריה, והמשמעות לישראל. אין ספק כי יש באוויר תחושה של הכרעה, אבל לא בטוח שהיא באמת קרובה. הסיבה- התנועות האיסלאמיות, נוסרה ודאעש, הנמצאות בתנופה יודעות כי ברגע שהם "יחצו קוו אדום" – כלומר: יסכנו את דמשק ובוודאי את הר העלווים, אסד יגיב בשימוש בנשק להשמדה המונית. אני מניח כי נשארה לאסד יכולת "יום הדין", והוא ישתמש בה אם מעוזיו יעמדו בסכנה.

אשר לתדמור- הוא בקושי נלחם על נאת המדבר הזאת מכיוון שהוא משמר את חייליו העלווים להגנה על הבית. נסיגתו מתדמור חשפה את הדרוזים שבהר הדרוזים לסכנה. הם סרבו להתגייס ללחימה להגנה על תדמור, והוא זנח אותם לגורלם.

ישראל תיגרר למעורבות בגלל הדרוזים, כי הדרוזים בישראל לא ירשו לטבוח בעדה. גם הצלחת הכורדים בבחירות בתורכיה מקרינה על התחזקות העדות בסוריה, ובסופו של דבר, על פי התקדים של תדמור, הוא עשוי לנטוש את דמשק ולהתבצר בהר העלווים. לא וודאי שזה יקרה, אלא אם כן הוא יגיע למסקנה שאין בכוחו להגן על העיר המוסלמית שאיננה חיונית ממש להגנה על העלווים.

על ישראל לשקלל את המרכיב של פיצול סוריה לעדותיה בגיבוש האסטרטגיה שלה לגבי סוריה של מחר.

 

להזמנת הרצאות:

pinhasinbari@gmail.com

054-5571666

לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/

לאתר הספר: "Grandpa, Granddaughters, Grand Cuisine" http://www.amazon.com/dp/B00PDOOPZY

http://goo.gl/RMkWxd