סולי דוד חכם

לא רק לנתניהו- גם לי היה בלילה בליץ של ריאיונות לכלי תקשורת ערביים, אירופים בשפה הערבית ורוסיה היום. חזיתי כי לליכוד יהיה קל יותר להרכיב קואליציה, אבל גם לא שללתי ממשלת אחדות. התוצאות הסופיות הפתיעו אותי, אבל חזיתי כי בכל מקרה נתניהו יהיה ראש הממשלה. אני מעריך כי אם השותפים הקואליציוניים, ובעיקר ליברמן, לא יפנימו כי נתניהו הוא המוביל את הממשלה, והם שותפים קטנים- תחזור האופציה של ממשלת אחדות.
היו כמה התנגשויות עם דוברים ערבים שאמרו כי הערבים בישראל – פלסטינים בלשונם למרות שאימן עודה מתבטא בלשון "ערבים אזרחי ישראל" – טענו הם הפלסטינים יצאו לבחור נגד הגזענות והאפרטהייד. עניתי שאני משתומם לשמוע פרשנים שרואים לנגד עיניהם תהליך דמוקרטי שבו משתתפים הערבים ומכנים זאת אפרטהייד, ולמעשה הפלסטינים היחידים שיש להם יצוג דמוקרטי הם הערבים בישראל- ברשות אין פרלמנט, ובירדן אין לפלסטינים שום יצוג.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666
לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/
לאתר הספר: "Grandpa, Granddaughters, Grand Cuisine" http://www.amazon.com/dp/B00PDOOPZY
http://goo.gl/RMkWxd