התפתחות החשובה ביותר המלחמה בסוריה נרשמה השבוע- השיעים פתחו בתוך מסגד בני אומאיה, שהוא הלב הפועם של הסונה בסוריה – אתר תפילה שיעי הקרוי "חוסייניה". אתרי התקשורת החברתית הפיצו סרטון ווידאו זה המראה אימאמים שיעים בתוך המסגד מתפללים והקהל סביבם לועג לסונים.

לאירוע זה השלכות רבות– כולל על שיחות הגרעין בין ארה'ב לאיראן – כי פירוש הדבר שאיראן דורשת מארה'ב תמורת לחימה בדאעש, להכיר בקשת השיעית שדמשק במרכזה, ונרחיב על כך את הדיבור בהמשך.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666
לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/
לאתר הספר: "Grandpa, Granddaughters, Grand Cuisine" http://www.amazon.com/dp/B00PDOOPZY
http://goo.gl/RMkWxd