אנסאר בית אל-מקדס

8-02-2015

פינחס ענברי

דאעש, טרור, ירדן

מעיון באתרי הג’יהאד השונים ניתן ללמוד כי אירגון הטרור “המדינה האיסלאמית” התכונן לאירוע המחריד של שריפת הטייס הירדני במשך כמה זמן.
ההכנה הזאת, וכן סרט הצילום המעובד, יש בהם כדי ללמד כי הטייס כבר הוצא להורג זמן רב לפני כן, והסרט שוחרר לפירסום רק עכשיו, בעיתוי שהתאים לדאעש מבחינת השגת יעדיו. עדות לכך כי הסרט כבר היה מוכן ניתן למצוא אולי באמירה כי הריגת הטייס נעשתה כתגמול על אבדות שספג האירגון, ולא בגלל כישלון המו”מ לחילופי שבויים, כפי שניתן היה לחשוב.

הארגון התכונן לפעולה גם מבחינת דתית, ומתוך הפתווה שקיבל מסמכות דתית שאין הוא מפרסם את שמה, ניתן להסיק מסקנות לגבי מגמת פניו.

ראשית כל יש לשים לב כי פסק ההלכה של דאעש מתייחס לחדית’ רווח בסונה האוסרת על הוצאה להורג בשרפה בהסתמך על דברי הנביא: “אין מעניש באש – רק אללה”, זאת מכיוון ש”אש” באיסלאם הוא גם שם הגיהנום, ורק אללה שולח לגיהנום. פוסק ההלכה של דאעש – ששמו לא מצויין – קובע כי זאת איננה אמירה מוחלטת ויש לה חריגים כמו הטלת אימה על הבדואים במאה הראשונה לאיסלאם, אשר חזרו בהם מן האיסלאם, במה שידוע כ”מלחמות הרדה”. גם הטייס מוגדר בפתווה כ”מורתד”- כלומר – חוזר בו מן האיסלאם, ומכאן שהוא משול לאותם בדואים מן המאה הראשונה לאיסלאם שנענשו בשריפה.

מכאן אנו יכולים להסיק כי המדינה האיסלאמית שמה לה למטרה להכניע למרותה את שבטי הבדואים שעדיין אינם מצייתים לה, כמו השבטים בחצי האי ערב במאה הראשונה לאיסלאם.

אשר לירדן, כבר היו כמה וכמה הפגנות גדולות באזורי הפריפריה הבדואית תחת דגלי דאעש, ובכוונת האירגון להפחיד את השבטים שעדיין לא תומכים בו ונשארו נאמנים לכתר ההאשמי.

מכאן, שעל מנת להתמודד כראוי מול הסכנה הזאת יש למהר ולהפנים כי הסקטור הבדואי כולו, ובכלל זה בירדן, ראוי להעצמה כלכלית- ובמהירות. הסער הערבי קידם למרכז הבימה לא רק את האיסלאם הרדיקלי, אלא גם את היסוד הבדואי.

עוד עניין שיש לתת עליו את הדעת הוא שבנוסח המקורי מסתמך פוסק ההלכה העלום של דאעש על חכמי האסכולות החנפית והשאפעית, ולא על החנבלית הווהאבית כפי שניתן היה לצפות. ואכן, בכמה גרסאות השמיטו את התייחסות לשתי האסכולות האלה שאינן ווהאביות. הסיבה עלולה להיות שהאירגון שם לו למטרה להרחיב את היריעה גם לאסכולות ההלכה האחרות. זאת על מנת להגדיל את התמיכה בו ולכלול בתוכו גם את האחים המוסלמים, כמו אירגון א-נוסרה, וגם לבדל עצמו סופית מערב הסעודית. אבל ככל הנראה זה מהלך אסטרטגי שעדיין איננו מקובל על הווהאבים הסלפים, ולפיכך בגרסאות אחרות הושמט איזכורם של החנפים והשאפעים.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666
לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/
לאתר הספר: "Grandpa, Granddaughters, Grand Cuisine" http://www.amazon.com/dp/B00PDOOPZY
http://goo.gl/RMkWxd

– See more at: http://jcpa.org.il/2015/02/%d7%a4%d7%a1%d7%a7%d7%99-%d7%94%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%93%d7%90%d7%a2%d7%a9-%d7%9e%d7%9c%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%9b%d7%95%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%95/#sthash.uhMg2kbS.dpuf