P641607[1]

שלמה גנור שהיה מנהל הטלוויזיה הישראלית בערבית, ועיתונאי מוביל לענייני ערבים בכלל כתב לנו את הדברים האלה:
הבלוג האחרון שלך על חיזבאללה ראוי לשבח על המקוריות, הפרספקטיבה הרחבה והעצות העולות מבין שורותיו. יישר כוח. שלמה.

תודה שלמה!

הנה הבלוג: http://goo.gl/NcDKIR

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666
לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/
לאתר הספר: "Grandpa, Granddaughters, Grand Cuisine" http://www.amazon.com/dp/B00PDOOPZY
http://goo.gl/RMkWxd