תמונה1

לפני כמה ימים הזדמן לי לשוחח עם אישים אירופים בכירים בכנס בינלאומי בירושלים, ובשיחות מסדרון אפשר לגלות דברים שקשה לפענח מתוך הדיבורים הרשמיים. ובכן, אירופה בהחלט רוצה לכפות פתרון על ישראל, ואפשר לייחס את התעקשותם של הפלסטינים על פתרון כפוי לא מעט מן הדברים שהם שומעים מן האירופים. את הפתרון הכפוי הם רוצים להשיג דרך וועידה בינלאומית, שתעמיד את ישראל מול רצון העולם.
על פי התפיסה האירופית הבעיה הפלסטינית מרגיזה את המוסלמים ואת הערבים ומגבירה את הגיוס לדאעש עד כדי סיכונה של אירופה. הם רואים בבעיה הפלסטינית בעיה מרכזית של ערעור היציבות העולמית.
שאלתי אותם, אחרי שטעיתם כל כך קשה בלוב, במצרים ובסוריה, למה שלא נפקפק בטיב שיקוליכם בבעיה הפלסטינית? כמו כן ציינתי לפניהם כי דווקא העצמתה של הבעיה הפלסטינית מערערת את היציבות, ולא להפך. דאעש רוצה לחסל את המדינות הערביות הקיימות, והקמת מדינה חדשה דווקא עכשיו- המדינה הפלסטינית – תמקד את תשומת ליבה לסיכול המאמץ הזה. הם הודו שלא חשבו על ההיבט הזה—וחבל שכך.
להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666
לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/
לאתר הספר: "Grandpa, Granddaughters, Grand Cuisine" http://www.amazon.com/dp/B00PDOOPZY
http://goo.gl/RMkWxd