ICCקראתי בעיון את הודעת התובעת של בית הדין הפלילי בהאג, פתוח בן סודא (בערבית: "המנצחת בן השחורה"), וחרף ההתחייבות לבדיקה מקדמית בלתי תלויה שאיננה מחייבת חקירה רשמית, הרי ניסוח ההודעה מעיד כי הגברת התובעת כבר קיבלה החלטה, והיא לא תניח להזדמנות לרכוש שם בחוגי השמאל-איסלאם באירופה לחמוק מידה.
מתחת לכל הניסוחים המשפטיים המלומדים יש הנוסח הקובע כי את החלטתה היא תקבל על פי "האינטרסים של הצדק". האינטרסים של הצדק הם ניסוח מכובס של הדרישה להקים מדינה פלסטינית, ולבטל את תוצאות הנכבה של 1948 ביחוד שהגברת התובעת הגדירה את תחום החקירה ל"פלסטין", כלומר: רק מה שקרה בתחומי הרשות הפלסטינית, ולא בישראל, והיא מדגישה גם את מזרח ירושלים- כלומר: בעיית ירושלים איננה עוד נושא למומ על הסדרי הקבע, אלא עניין של פשעי מלחמה. בתרגום למצב הבינלאומי הנוכחי- בנייה בגילה חמורה יותר מרצח עם בסוריה, ולמעשה היא קיבלה את פרשנות הפלסטינים כי ישראל יותר גרועה מדאעש.
תיחום החקירה ל"פלסטין" פירושה כי המטרת טילים על ישראל איננה פשע מלחמה.
ההזדרזות שלה לפתוח בחקירה המקדמית היא המשך טבעי לגערה שגערה בפלסטינים על כי הם מאחרים בהגשת התלונה, ו"חקירת" הפרופ' שאבאס, תוצר אחר של ברית "שמאל-איסלאם" באירופה בעצם לא תניח לה אלא להורות על מעצר קציני צהל וקברניטיה.
להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666
לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/
לאתר הספר: "Grandpa, Granddaughters, Grand Cuisine" http://www.amazon.com/dp/B00PDOOPZY
http://goo.gl/RMkWxd