סמל אופוזיצה

סמל אסד

סמל האופוזיציה– 3 כוכבים, וסמל משטר אסד- שני כוכבים. שניהם מסכימים בעד החזרת הגולן ותמיכה בפלסטינים.
31-12-2014

פינחס ענברי

האופוזיציה הסורית “המתונה” סיכמה בקהיר את עמדותיה לקראת פתיחת השיחות במוסקבה עם אנשי משטרו של אסד, לקראת הסכם על סיום המלחמה בסוריה. מתברר כי האופוזיציה הזאת נשארה אנטי ישראלית, תומכת בבעיה הפלסטינית ומאיימת לשחרר את רמת הגולן “בכל האמצעים”.

בענייני סוריה, היא מגדירה את סוריה כמדינה ערבית, אם כי מוכנה לתת זכויות לאומית למיעוטים, ובראשם הכורדים, אבל מאיימת על הכורדים כי תשתמש בכוח נגד כל מי שלא יקבל את אחדות סוריה. הכורדים, כידוע, דורשים להקים פדרציה, שבה יהיה להם מחוז אוטונומי כורדי ולא ערבי.

האופוזיציה הסורית לא דורשת לפרק את מפלגת הבעת’ ולא להרחיק את אסד מן השלטון, אלא רק להרחיק את מפלגת הבעת’ מן הצבא והמנגנון הממשלתי.

מכיוון שאלו הן עמדות הפתיחה לקראת השיחות עם המשטר, יש להעריך כי שני הצדדים יסכימו מיד על ההחלטות בעניין רמת הגולן ובתמיכה בבעיה הפלסטינית. כמו כן, יש להעריך כי הניסוחים הסופיים— אם יתקבלו – בעניין השתייכותה של סוריה לפאן-ערביות, יחודדו עוד יותר.

האופוזיציה הסורית רוצה גם לעגן את ההסכם – אם יושג – בהחלטת מועצת הביטחון על פי סעיף 6 המחייב, וזה יכול לשמש גם כתקדים למהלכים של הפלסטינים באו”ם.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666
לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/
לאתר הספר: "Grandpa, Granddaughters, Grand Cuisine" http://www.amazon.com/dp/B00PDOOPZY
http://goo.gl/RMkWxd