אינתיפאדת האום

ירדן אומנם עשויה להגיש היום – לא וודאי – את נוסח ההחלטה הפלסטינית למועצת הביטחון, אבל לראשונה רמזה על חילוקי דעות עם הפלסטינים. שגרירת ירדן לאום, דינא קעוואר, אישרה לפני כתבים באום כי "הקבוצה הערבית תומכת בנוסח המתוקן של הצעת ההחלטה", אבל סירבה לומר אם נוסח ההחלטה המתוקן יוגש עוד היום ואמרה כי ירדן "העדיפה לעשות התייעצויות נוספות". אבל "ירדן עושה מה שרצו הפלסטינים ועולה בקנה אחד עם מה שהסכימה הקבוצה הערבית".
שורש המחלוקת בין ירדן והפלסטינים הוא בירושלים. בעוד הפלסטינים רוצים לקבוע כי מזרח ירושלים עד קווי 1967 היא בירת פלסטין, וסאיב עריקאת אמר אתמול כי זה כולל גם אל אל-אקסא, הרי ירדן רואה עצמה אפוטרופוס על אל-אקסא.
נמשיך לעקוב.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666
לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/
לאתר הספר: "Grandpa, Granddaughters, Grand Cuisine" http://www.amazon.com/dp/B00PDOOPZY
http://goo.gl/RMkWxd