דייקר באסם עיד

הופעתי אחר הצהרים יחד עם ידידי באסם עיד אצל דן דייקר בתחנת הרדיו Voice of Israel והערכתי כי הפלסטינים לא יפסיקו הערב את שיתוף הפעולה עם ישראל כי בכך הם ישימו מצור על עצמם. זה סוף הקשר עם עזה כי הדרך לעזה עוברת בישראל, וגם השער לירדן ייסגר בפניהם כי אי אפשר לעבור בגשרי הירדן בלי תיאום עם ישראל.
בנוסף לכך חמאס הודיעה רשמית כי היא שמה פניה להשתלט על הגדה כמו שהשתלטה על עזה, ומן הגדה חמאס תבקש להשתלט על ירדן, וירדן ערה לכך.
הבעיה היא הפאתוס הפלסטיני והסיסמאות הקיצוניות שעלולות לגרום להם לקבל החלטות הרי אסון.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666
לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/