<

כפי שהערכנו- הרשות הפלסטינית לא ממהרת לסיים את שיתוף הפעולה הביטחוני עם ישראל. הדיון על החלטות התגובה על מות בכיר פתח זיאד אבו עין נדחה מהיום ליום א- ומן הסתם ימשיך להידחות.
הפלסטינים שבויים בתוך רטוריקה אובדנית הקוראת לסיום שיתוף הפעולה כאילו הם עושים טובה לישראל בכך שהם מואילים בטובם לשתף מידע ולתאם מהלכים עם ישראל, אבל האמת היא שהסיבה היחידה שרמאללה לא הצטרפה לחורבן הכללי של סוריה ועזה הוא צהל שהוא יתד של יציבות בגדה.
אבל מעבר לכל הדברים המובנים מעליהם מתברר כי ללא תיאום עם ישראל יתנתק סופית ורשמית הקשר עם עזה, שכן כל מעבר של בכירים פלסטינים מן הגדה לעזה מחוייב באישור של ישראל, והמעבר לעזה הוא דרך ישראל- גם הקשר הדחוק שעדיין יש בין ממשלת ההסכמה בראמללה לעשה יתנתק, שלא לדבר על סידורי המעבר בין הגדה לירדן, שהיא השער לעולם הערבי.
אבל הבעיה כאמור היא הרטוריקה המתלהמת בגדה שעלולה לדחוף את הפלסטינים להחלטות אובדניות.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666
לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/