צרפת 24

התראיינתי אתמול לטלוויזיה הצרפתית בערבית על החלטת הפרלמנט הצרפתי להכיר במדינה פלסטינית. נתקלתי במראיינת עויינת שניסתה לענות על השאלות בעצמה… ביקשתי ממנה הזדמנות לתת גם לי הזדמנות להשמיע את מה שיש לי לומר…. לגופו של עניין אמרתי כי אני אישית תומך בהקמת מדינה פלסטינית, כאינטרס של ישראל, אבל מהלכים חד צדדיים, ופעולות ראווה רגשניות כמו הצבעה בפרלמנט הצרפתי לא יקדמו את המדינה הפלסטינית, אדרבא הם יסיטו את הפלסטינים מן המאמץ העיקרי שהם צריכים לעשות– והוא להקים את תשתית המדינה ולא מהלכי סרק שרק יגבירו את המתח עם ישראל.
אמרתי כי על הפלסטינים במקום ללכת לפרלמנט הצרפתי לנסות לשקם את הפרלמנט שלהם- המשותק.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666
לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/