עמנואל הלפרין

הריאיון עם עמנואל הלפרין "על קפה הפוך". מדוע שמירת הסטטוס קוו בירושלים הוא אינטרס ישראלי, שעליה לשמור עליו מכל משמר.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666
לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/