goo.gl/RVYqvh

בראיון לרשת הטלוויזיה האמריקנית CBN הסברתי את הקשר בין ההידרדרות בירושלים לבין "הסער הערבי". האחים המוסלמים מבקשים להחזיר את ההמונים לרחובות מצרים תחת סיסמת "אל-אקסא בסכנה". קטר מושכת בחוטים.
חרף הטרור הכואב, ההמונים לא ברחובות- לא בקהיר ולא בירושלים.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666
לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/