cair

בעקבות התייעצויות קדחתניות בין מועצת שיתוף הפעולה של המיפרץ הערבי לבין קטר החליטו אמירויות המיפרץ להחזיר את שגריריהם לדוחה, אבל זה הממתק המקל את המכה האמיתית. האמירויות פרסמו רשימה ארוכה של אירגוני צדקה של האחים המוסלמים ברחבי העולם שהם בבחינת אירגוני טרור, ובהם המוסד של המטיף הראשי שיח' קרדאווי, ומהיום הוא עומד בראש מוסד טרוריסטי אליבא ד'שכניה של סעודיה.
אחת ההפתעות היא שגם האירגון הגדול של המוסלמים בארה'ב המקורב לבית הלבן, CAIR- הוא מהיום אירגון טרור. איך יגיב הנשיא אובאמה על הגדרת אורחיו בבית הלבן כטרוריסטים?
עד כה מצרים, סעודיה ואמירויות המיפרץ הגדירו את האחים המוסלמים כטרוריסטים, אבל רק באופן כללי- כעת יש פירוט.
גם ישראל צריכה לגלות עניין בהתפתחות החדשה. ראיד סלאח, שלא מעט בעטיו אנו חוזים בהידרדרות בירושלים, חבר האגודה של קרדאווי, ומכאן שמבחינת אמיריות המיפרץ הוא חבר באירגון טרור.
כעת עומד על הפרק מילוי ההתחייבויות של סעודיה והמיפרץ לשיקום עזה. אבל חמאס נדרש להודיע בקול רם על התנתקותו מן האחים המוסלמים. הוא לא יעשה זאת, ותחזיתנו המקורית כי עזה לא תשוקם חרף כל הוועידות והחגיגיות- מתגשמת לצערנו הרב.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666
לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/