http://9tv.co.il/video/2014/11/06/51847.html

9_0001[1]

הקישור לראיון עם ערוץ 9. יש דיבוב לרוסית, אבל אפשר גם להאזין לרקע בעברית. בשורה התחתונה אמרתי כי יש להוציא כרטיס אדום לקטר, אשר כמו שהתערבה במצרים, לוב וסוריה- עכשיו היא מתערבת בענייננו הפנימיים. זה לא פוטר את ישראל מן האחריות למנוע פוליטיקאים מלהתסיס את הרוחות על הר הבית.
הריאיון נעשה לפני אירועי כפר כנא- אבל הדברים רק הוחרפו מאז- מייד את מותו של הצעיר הערבי הופיעו כרזות "שהיד" מושקעות היטב– כלומר: יש כסף גדול להתסיס את הגליל. החוטים מובילים לעזמי בשארה. אגב, הבוקר עיתון מצרי מנה את המוסד של בשארה בקטר כמוסד של האחים המוסלמים. הקשר בשארה-משעל-חמאס-אחים מוסלמים מכוון אלינו ועלינו להבהיר לקטר שלא נרשה התערבות בעניינינו.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666
לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/