24

הופעתי אתמול בתחנת הטלוויזיה 24i על האלימות הפוליטית בישראל ערב יום הזיכרון ליצחק רבין. אמרתי כי הוויכוח בתוך ישראל על הביעה הפלסטינית טומן בתוכו פוטנציאל מסוכן של אלימות בגלל הרגשות העזים גם דתיים המלווים אותו. הסכנה לחידוש האלימות גוברת ככל שמתקרב פתרון מדיני שייכפה על צד אחד של המפה הפוליטית- הצד הימני.
בעוד האלימות הפוליטית בצד הישראלי היא פוטנציאלית, בצד הפלסטיני האלימות כבר קיימת- לא רק בתוך החברה הפלסטינית, אלא גם עידוד כל סוגי האינתיפאדות והטרור נגד ישראל. בכלל, כל הסביבה האזורית אלימה מאוד, ודווקא ישראל רגועה יחסית. הוספתי כי מי שגרם לכל האלימות באזור היא מדיניות מערב השגויה, כמו לוב, מצרים, סוריה ולחץ המערב בנושא הפלסטיני עלול להסתיים בתוצאה דומה.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666
לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/