jb-headset-solo_0[1]

בטצ'לור

התראיינתי לפנת בוקר לתוכנית הרדיו של ג'והן באטצ'לור בניו יורק. נשאלתי על מה צפוי היום בירושלים, והערכתי כי יש סיכוי סביר שהאירועים היום דווקא יעברו בשלום. ביססתי הערכה זאת – ואני מקווה כי אצדק, אם כי אין וודאות – במגעים מאחורי הקלעים מצד מצרים וירדן – שלא לתת לחמאס ולאחים המוסלמים הצלחה בחתרנות שלהם בירושלים. כתוצאה מן המעורבות מאחורי הקלעים ישראל הסכימה לאפשר לראש הממשלה הפלסטיני, ראמי חמדאללה, לבוא להר הבית, וחזרה בה מן ההחלטה לסגור את הר הבית לחלוטין לתפילת מוסלמים. ההחלטה הזאת יש בה משום פגיעה בסטטוס קוו, שירדן רואה עצמה אחראית על שימורו, והיה בזה מהלך לכיוונה של ירדן. בתמורה קיבלה ישראל – ככל הנראה – הבטחות מצד רמאללה לסייע בשמירת השקט. האם מסוגלת רמאללה לעשות זאת? לא בטוח. נחיה ונראה…

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666
לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/