353498[1]

התראיינתי עכשיו לרדיו הממלכתי של קולומביה. נשאלתי על מקור הבעיה בירושלים ועניתי כי יש זעזועים בגלל הדחף לשנות את הסטטוס קוו על הר הבית. נשאלתי מהי הבעיה העמוקה יותר ועניתי כי שורש העניין הוא הסירוב המוסלמי להכיר בהיסטוריה היהודית על הר הבית והכחשה כי בכלל היה שם מקדש. הכחשת ההיסטוריה היהודית על הר הבית היא גם הכחשת הנצרות כי ישו המשיח של הנוצרים פעל בבית המקדש כיהודי.
כאשר נשאלתי האם אין רוה'מ טועה במדיניות ההתנחלויות שלו, עניתי כי יש חוסר ידיעה לגבי ההתנחלויות. הבניה היא בגושי ההתנחלויות החשובים לישראל לביטחונה, ויש הכרה של האום בזכותה של ישראל לגבול שניתן להגן עליו, והדברים עולים בקנה אחד עם מכתב הנשיא בוש לישראל. הפלסטינים מוכנים לקבל רק את גבולות 1967, ופירוש הדבר עקירתם של חצי מיליון ישראלים מבתיהם- וזה בפירוש לא פתרון, אלא סיבוך הבעיה.
להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666
לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/