P641607[1]

אמרתי כי מה שהרס את עזה, ואת כל המזרח התיכון הוא רעיון "ההתנגדות". חמאס סיפק לאל-ג'זירה את תמונות ההרס שהיו נחוצים לה כדי לעורר מחדש את האחים המוסלמים. מי שחולם שאבו מאזן יחזור וישלוט בעזה- חי בחלום. חמאס לא תרשה שאחרי שעברה את כל המלחמה- יבוא אבו מאזן ויקטוף את הפירות.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666
לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/