היום אצל שלמה גנור בערוץ 33: עזה לא תשוקם. לאף אחד לא איכפת. היא תישאר בחורבותיה כמו סוריה.