244[1]

אתמול בדיור מוגן נווה עמית בירושלים- זאת תמונת הניצחון של חמאס- הוא מספק תמונות לא-ג'זירה כדי להתסיס את העולם הערבי כדי להחזיר את התנופה לאחים המוסלמים תחת הבעיה הפלסטינית, ובעקר — ירושלים. הסברתי את הסיבות למשבר הנוכחי- ובכלל: מהו חמאס, ולאן הוא חותר בכלל. רמז– לחליפות עולמית תחת דגל האחים המוסלמים. עד רגע זה הם מצליחים להתסיס רק את המוסלמים באירופה. הערבים במזרח התיכון אדישים, ובכלל זה בגדה המערבית ובמזרח ירושלים, ובוודאי ערביי ישראל.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666
לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/