logo-ar[1]

אתמול בלילה הופעתי ברשת 24i בדיון על מדינות ארה'ב. אמרתי כי יחסי אובאמה עם נתניהו היו רעים כבר מן הפגישה הראשונה ביניהם בקדנציה הראשונה של הנשיא אובאמה. אובאמה רצה למשוך אהדה לארה'ב עד ידי התקררות מופגנת כלפי ישראל. אבל המדיניות הזאת עוררה התגבשות אנטי אמריקנית במזרח התיכון המתנגד לאחים המוסלמים ומורכב בעיקרו ממצרים סעודיה והמיפרץ. המלך עבדאללה של סעודיה השמיע בשבוע שעבר איום כלפי קטר שתתנתק מן המחנה האמריקני ולא- הפגיעה שנפגעו מדינות ערב לא תפסח על קטר עצמה.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666
לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/