logo-ar[1]

הופעתי הלילה ב-24i ואמרתי כי אחרי הכשלת פעולת המנהרות של חמאס בעין השלושה השתנתה תפיסת המלחמה של צהל- צהל לא הפנים את החשיבות האסטרטגית של המנהרות, ויום המנהרה בעין השלושה הפיל את האסימון- כעת סכנת המנהרות נתפסת כסכנה לא פחותה מו הרקטות- אדרבא, בעוד הפתרון לרקטות נמצא בכיפת ברזל, הרי אין פתרון טכנולוגי למנהרות ואין מנוס מקרב קרקע שאותו ניסתה ישראל לדחות ואפילו למנוע.

אחר כך התראיינתי לטלוויזיה הצרפתית- הם שאלו אותי לגבי הידיעות על חטיפת החייל בידי חמאס. עניתי שאני מקווה שהידיעות אינן נכונות- ואם חלילה הם נכונות הרי ההערכה שלי היא שישראל לא תיכנס עוד לעסקי חילופי אסירים. תקופה זאת עברה, וחששתי כי בדרך לחילוץ החייל ייגרם עוד הרבה סבל וחורבן בעזה.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666
לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/