images[1]

ראש ממשלת חמאס בעזה, איסמאעיל הנייה, נשא כעת נאום ובו שרטט את קווי הפסקת האש, והם נראים סבירים: הסרת המצור, סיום התוקפנות ו"הטבח", ושחרור מחבלי חמאס שנעצרו בגדה אחרי רצח 3 הצעירים הישראלים. למעשה, חמאס רוצה לשמור על שלטונו, ולהציג את פתיחה המעברים כהישג.
אבל יש לשים לב גם למוסיקה- הוא היה מאוד תוקפני בקשר לתוכניות חמאס- ואין ספק שהאירגון רוצה כעת להתפרס גם בגדה בירושלים, ולתקוע יתד גם בערביי ישראל.
חמאס נקלעה למערבולת של יומרות בשמים, ומציאות קשה על הקרקע. הנייה פירט אחת לאחת את המצוקות של הפלסטינים בעזה וקבע כי מה שהיה לא יהיה. לא נמות מוות איטי- קבע.
המסקנה- אם לא ידרשו מהם מחיר הם יחזרו לסורם ואת הסבב הבא הם מתכננים לגדה ולירושלים ולהסית את ערביי ישראל.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666
לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/