http://www.jcpa.org.il/Templates/showpage.asp?FID=971&DBID=1&LNGID=2&TMID=99&IID=28163

משבר המים ישבור את החמאס

פינחס ענברי

7/11/2014 8:17:54 AM

אם יש לקח מן הסבב הזה בין ישראל לחמאס- הריהו כי חמאס עזה הפך להיות מטרד אסטרטגי שיכול לשבש את חיי המדינה, לסכן חיי אזרחים, ולפגוע בכלכלה. השאלה היא – מה עושים? כל עוד מדובר ב"מטרד" אין בשלב הזה צורך "לחסל את החמאס" "לכבוש את עזה" וכו'. יש לישראל אורך נשימה מסויים כדי למצוא פתרון שורש לאתגר.

המצב כרגע הוא שחמאס מחפש "תמונת ניצחון". השאלה היא אם גם ישראל צריכה לחפש "תמונת ניצחון". מכיוון שקשה לחמאס למצוא את תמונת הניצחון מירי הטילים הם מנסים פעולות ראווה כמו נחיתה מן הים, או גלשונים או מנהרות תופת לתוך ישראל. השאלה היא אם פעולה יבשתית לתוך עזה תגדיל את סיכויי חמאס להשיג את תמונת הניצחון. אין בידינו כל הנתונים, אפילו לא מקצתם, אבל מרושם מרפרף נראה לנו שכן. חמאס מן הסתם כבר הכינה מלכודות תופת כדי להשיג את אפקט תמונת הניצחון מול ישראל.

דווקא התארכות הפעולה במתכונת הנוכחית עדיפה לישראל מכיוון שהיא מתישה את חמאס, ולא את ישראל. גם מבחינת דעת הקהל העזתית וגם מן ההפתעה האסטרטגית של חמאס—אדישות העולם הערבי, אפילו הפלסטינית בגדה המערבית. מנהיג חמאס בקטר, חאלד משעל הופיע באל-ג'זירה הופעה מעוררת רחמים כדי לקרוא לערבים "להציל את ירשלים", וקרא לאחים בגדה להילחם יחד עם חמאס "בשוחה אחת". אז אמר. איש לא טרח להתייחס אליו.

בעיה נוספת של חמאס- והיא הבעיה הקריטית – היא קריסת התשתיות. כבר עכשיו חמאס מתקשה לפעול בגלל היעדר רשת חשמל אמינה וסדירה. אבל הבעיה העיקרית הממתינה מעבר לדלת היא בעית מי השתייה. עוד מעט לא יהיו לעזתים מים לשתות. זאת נקודת מפנה אסטרטגית- וזאת תמונת הניצחון—לא כל כך דרמטית, ולא "ספין" אבל אמתית שיש בה כדי לשנות את כל סדר העדיפויות של חמאס.

יש בישראל מי ששמו לב לבעיה הזאת, ויש דרישות "להפסיק את החשמל והאספקה לעזה". בשלב הזה לא כדאי לישראל לעשות זאת, מכיוון שהיא תואשם בחבלה בתשתיות של עזה. יש להמשיך באספקת החשמל לעזה מכיוון שבעיית המים לא קשורה בישראל, ואיש לא יוכל להאשימה- להפך היא תתבקש להיחלץ ולעזור—אז היא תוכל להעמיד את תנאיה מעמדת עוצמה. זאת תהיה ההזמנות האמיתית לסלק את המטרד העזתי מישראל אחת ולתמיד.

בשלב הזה ישראל צריכה רק לעצור את הסבב. בעיית המים היא "תמונת הניצחון".

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666
לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/