לפני כמה שנים, אפילו תוך כדי הטרור של האינתיפאדה השנייה, ניהלתי יחד עם מכון מחקר מזרח ירושלמי מוביל– שאינני בטוח אם אני יכול לפרסם את שמו היום – פרוייקט משותף שנועד לתכנן יחד תיכנון אורבני של ירושלים כעיר אחת, תוך מתן דגש לצורכי מזרח העיר שהייתה מקופחת כפי שהיא היום. מי שעמד בצד הפוליטי של הפרוייקט בצד הישראלי היה מיכאל איתן שליווה את הפרויקט גם כחכ' וגם כשר, ובצד הפלסטיני האני אל-חסן ממייסדי אשף. היינו אצל ערפאת והוא נתן אור ירוק בתנאי "שתוצאות הפרוייקט לא יכתיבו את ההסדר הפוליטי"- וכמובן התרחקנו מכל עניין פוליטי ובראש ובראשונה מכל ענייני הר הבית אל-אקסא האגן הקדוש וכיוצא בזה, אלא התמקדנו איך לתפעל את העיר כיחידה אחת לטובת כל תושביה- יהודים כערבים.
מיטב המתכננים והכלכלנים הישראלים והפלסטינים נרתמו לצוותי העבודה בהתנדבות. מי הכשיל את הפרוייקט? כמובן האירופים. הנורווגים פשוט רימו אותנו, וההולנדים בסוף החליטו לתמוך דווקא באירגונים שזוהו עם השמאל שדווקא עסקו בחלוקת העיר, באגן הקדוש וכו' ולא בתושבי העיר וצרכיהם.
כעת, כאשר העיר מתחילה להתלקח- ואני מאוד מקווה שהמצב יירגע – נזכרתי באירופים. מתברר שלא רק את ירושלים הם איכזבו אלא את המזרח התיכון כולו ששוקע כעת לתוך הלא נודע לא מעט בגללם.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666
לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/