http://9tv.co.il/video/2014/06/22/48991.html

השבוע היו לי כמה הופעות- פעמיים בטלוויזיה הצרפתית, פעם בערוץ 9, והופעה לפני משלחת רמת דרג מסין.

אנא קבלו את הריאיון בערוץ 9 על המצב בסוריה. תוכלו להקשיב למקור בעברית מתחת לדיבוב ברוסית.
שבת שלום

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666
לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/