http://www.iba.org.il/arabil/arabic.aspx?classto=InnerKlali&entity=1013250&type=1&topic=975

P641607[1]

בתוכניתו של שלמה גנור "דיאלוג" אמרתי כי אני חושש שאנו נכנסים לעידן השנאה בין העמים. העידן הראשון היה של דו קיום, אחר כך בא עידן הפחד, וכעת אנו נכנסים לעידן השנאה. לפיכך דבריו הברורים של אבו מאזן בגנות החטיפה, ועוד מעל בימה מוסלמית ובסעודיה היו חשובים ביותר ויש להעריכם.
התווכתי עם המשתתפים הפלסטינים שאמרו כי אסור לישראל לעשות ענישה סביבתית. אמרתי כי כל מונח הענישה הסביבתית צריך לעבור רביזיה לנוכח מה שקורה בסוריה ובעיראק. על צבאות ערב לבוא ללמוד מצהל איך לפעול בתוך אוכלוסיה אזרחית ברגישות וללא שפיכות דמים.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666
לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/