מתחת למכ'ם מתחוללות התפתחויות שעשויות להיות להם משמעות אסטרטגית של הסתייגות גוברת של אירופה ממדיניות ארה'ב במזרח התיכון, ובעיקר הושטת היד לאיסלאם שעיקרו חיפוש קשרי ברית עם תנועת האחים המוסלמים.
לפני ימים אחדים הודיעה אירופה כי היא מוכנה לשלוח משקיפים לבחירות לנשיאות מצרים, ומצרים הזדרזה להביע שמחה על ההודעה האירופית. האם אירופה כְּיַבֶּשֶת כבר גיבשה עמדה אחידה בעניין זה- עדיין מוקדם לדעת. הממונה על מדיניות החוץ, קת'רין אשטון, עדיין לא התבטאה בעניין זה. ארה'ב מסוייגת מן הבחירות האלה ודבקה בדרישה לשחרר את הנשיא המודח מורסי מכלאו. ההודעה האירופית הגיעה למרות הודעת מצרים כי האחים המוסלמים הם תנועת טרור, וכי לא יוכלו להשתתף בבחירות האלה. הדברים אפילו מרחיקי לכת יותר, מכיוון שבריטניה עצמה הודיעה כי "תשקול מחדש" את יחסה לאחים המוסלמים, ואף על פי שלא הכריזה על האחים כתנועת טרור, בפועל היא מתייחסת אליהם כעת ככאלה- ופתחה בשורת מעצרים בקרבם. לעמדת בריטניה יש משמעות מיוחדת כי כל תיאוריית "האיסלאם הפוליטי" התחילה בלונדון. ההנחה כי יש להבחין בין "האיסלאם הפוליטי"- האחים המוסלמים, לבין האיסלאם הטרוריסטי- אל-קאעידה, התברר כעורבא פרח, והונאה אחת גדולה. צרפת הקדימה לערער על האבחנות האלה, ומתברר כי גררה את בריטניה וימים יגידו אם גם את אירופה כולה.

להזמנת הרצאות
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666