אתמול הופעתי אצל שלמה גנור בטלוויזיה הערבית, ואמרתי כי אין מה להבהיל את עצמנו באינתיפאדה חדשה, כי אין אנרגיות אצל הפלסטינים להתפרצות כזאת, והקאדרים של פתח עצמם אומרים כי הפלסטינים עדיין כועסים עליהם על האינתיפאדה השנייה.
בעניין משבר השיחות הבעתי את דעתי כי לרשות הפלסטינית אין אופציה להפסיק את השיחות מכיוון שאם כך יקרה – זה יהיה ניצחון תודעתי עצום לחמאס- תפקיד אשף יסתיים ויתחיל עידן חמאס. לפיכך, סברתי כי תימצא נוסחה לחידוש השיחות.
יש לאבו מאזן בעיה חוקתית- אין שום מוסד ממלכתי פלסטיני שיכול לאשרר הסכם כלשהו- לא פרלמנט, לא ממשלה אמיתית, והוא מסתמך על אשף ופתח הדבקים בעמדות קיצוניות והם מיליציות ולא מוסדות ממלכתיים.

להזמנת הרצאות
pinhasinbariblog@gmail.com
054-5571666